Advertisement here

sebutkan aspek pengkajian seni rupa!

Terdapat 9 aspek-aspek penilaian dalam apresiasi karya seni rupa yaitu:
1. Aspek ide/gagasan
 2. Aspek penguasaan teknik
 3. Aspek bahan
4. Aspek kegunaan
5. Aspek wujud (form)
6. Aspek gaya(corak)
7. Aspek kreativitas
8. Aspek tempat Dan yg terakhir
9 itu aspek selera&agama

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url
Advertisement here
Advertisement here
Advertisement here
Advertisement here