Advertisement here

Sebutkan isi perjanjian Bongaya!

1. Makassar harus mengakui kedaulatan VOC. 
2. Makassar harus menyerahkan daerah, Bone, Flores, dan Sumbawa kepada VOC.
3. Benteng-benteng Makassar harus dihancurkan, kecuali Benteng Rotterdam. 
4. VOC mempunyai hak memonopoli perdagangan. 
5. Makassar harus membayar ongkos perang. 
6. VOC bebas dari bea pemasukan dan pengeluaran barang-barang. 
7. Makassar tidak boleh berdagang dengan maluku. 
8. Aru Palaka dikembalikan lagi kedudukanya sebagai Raja Bone oleh VOC.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url
Advertisement here
Advertisement here
Advertisement here
Advertisement here