Advertisement here

Terangkanlah keadaan alam negara singapura!

Tingkat kaelahiran dan kematian rendah, sedikit yang bekerja dipertanian, perternakan, danperikanan pendapatan perkapita tinggi.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url
Advertisement here
Advertisement here
Advertisement here
Advertisement here